მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

განკარგულება 41 03 საარჩევნო პლაკატების განთავსების თაობის შესახებ

14.07.2014წ-31.12.2014წ. საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2015 წელს გამოწვეული მუშაობის შესახებ

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 1 წლის ანგარიში

განკარგულება N77 03 ... ბორჯომის ცენტრალური ბიბლიოთეკისათვის „ვლადიმერ ყიფიანი“-ს სახელის მინიჭების შესახებ

ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში, სარგებლობაში არსებულ მიწის ნალვეთებზე საკუთრების აღიარების კომისიის განკარგულება N64

ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების აღიარების კომისიის განკარგულება N65

ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების აღიარების კომისიის განკარგულება N66

ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების აღიარების კომისიის განკარგულება N67

განკარგულება 78_03

განკარგულება 100

განკარგულება 79_03

განკარგულება 80_03

განკარგულება 81_03

განკარგულება 82_03

განკარგულება 83_03

განკარგულება 84_03

განკარგულება 85_03

განკარგულება 86_03

განკარგულება 87_03

განკარგულება 88_03

განკარგულება 89_03

განკარგულება 90_03

განკარგულება 91_03

განკარგულება 92_03

განკარგულება 93_03

განკარგულება 94_03

განკარგულება 95_03

განკარგულება 96_03

განკარგულება 97_03

განკარგულება 98_03

განკარგულება 99_03

 

 


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია