მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

2014 წელი

1. ქ. ბორჯომში შიდა ქუჩების რეაბილიტაციის სამუშაოები

     ა) წმინდა ნინოს ქუჩა
     ბ) ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორია
     გ) თორელის ქუჩა
     დ) რობაქიძის ქუჩათანხა 229440 ლარი

შემსრულებელი: შპს. „რემმშენი“ დირექტორი პაატა შერაზადაშვილი. ხელშეკრულება N308.
ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი 4 ივლისი 2014 წელი
ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2014 წ. 30 სექტემბრამდე.

სამუშაოები დასრულებულია და საბოლოო მიღებ- ჩაბარების გასაფორმებლად კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული ექსპერტიზის დასკვნა.

2. სოფ დვირში წყალსადენის მაგისტრალის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

შემსრულებელი: შპს. „რემმშენი“ დირექტორი პაატა შერაზადაშვილი. ხელშეკრულება N75
სამუშაოს დასრულების ვადა 30 დღე. 19.09.2014
ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 31.10.2014.თანხა; 64899 ლარი

 

3. ქ. ბორჯომში საყრდენი კედლების რეაბილიტაციის სამუშაოები.

    
     1)  გურამიშვილის ქ.N11
     2) გურამიშვილის ქ.N15
     3) გურამიშვილის ქ.N26
     4) გურამიშვილის ქ.N18
     5) ჭავჭავაძის ქ.N16
     6) ნიკოლაძის ქ.N34
     7) გამსახურდია ქ.N14
     8) გორკის ქ.N6თანხა: 143972 ლარი

შემსრულებელი: შპს. „ინტერპლიუსი“ დირექტორი ილია გოგინაშვილი.
ხელშეკრულება N171 გაფორმებულია 22.05.2014წ.
სამუშაოს დასრულების ვადა გაფორმებიდან 60 დღის ვადაში 21.07.2014წ.
ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 31.08.2014წ.

სამუშაოები დასრულებულია გარდა გორკის ქ.N6-ში მდებარე საყრდენი კედლის, რომელიც გადაიდო მოსახლეობის მოთხოვნით საკურორტო სეზონის დასრულებამდე. აღნიშნულ კედლის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს ამჟამად რომელსაც ვადა გაუგრძელდა 25.09.2014 წლამდე.


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია