მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა

2012 წლის ბიუჯეტით სოციალური პროგრამების დასაფინანსებლად გამოყოფილი თანხა შეადგენს 2,285,016 ლარს. ამ თანხებში შედის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარებები, ოპერაციების თანადაფინანსების ხარჯები, დევნილთა და ინვალიდთა დახმარებები, უფასო სასადილოს ხარჯები

პროგრამის დასახელება პროგრამის ბიუჯეტი პროგრამის ბენეფიციარები ბენეფიტის ოდენობა პროგრამის განხორციელების ვადა
სტაციონალური დახმარების პროგრამა 130000 ოჯახის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის ამსახველი სარეიტინგო ქულა შეადგენს 700000 დან 160000 ჰემოდიალეზზე მყოფი პირები სახ. პროგრამაში ჩართვამდე 200 წლის გნმავლობაში
ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა 30000 ყველა ოჯახი რომელსაც შეეძინება შვილი 300 წლის გნმავლობაში
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება 22800 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახები 38 წლის გნმავლობაში
16 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარების პროგრამა 1800 დედ-მამით ობოლი ბავშვები 3 წლის გნმავლობაში
სარიტუალო მომსახურების პროგრამა 10000 გარდაცვლილი ვეტერანების და დევნილების ოჯახები 40 წლის გნმავლობაში
ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა 5000 სამამულო ომის ვეტერანები 100 წლის გნმავლობაში
მუნიციპალიტეტის გამოჩენილი ადამიანების დახმარების პროგრამა 10800 მუნიციპალიტეტის ღვაწმოსილი ადამიანები 10 წლის გნმავლობაში
მზუნველობამოკლებულთა უფასო სასადილო 130000 სოც. დაუცველები და მზუნველობამოკლებულები 200 წლის გნმავლობაში
მოსახლეობის ტრანსპორტირების ტარიფის შენარჩუნების სუბსიდირების პროგრამა 140000 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 20000 წლის გნმავლობაში
წყლის საფასურის ანაზღაურების ფინანსური პროგრამა 24000 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 20000 წლის გნმავლობაში


სოც.უზრუნველყოფის პოლიტიკა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ 2010 წლის ბიუჯეტში სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამებზე გათვალისწინებული თანხა  740  ათას ლარს შეადგენს.

N

დახმარების სახეები

თანხა ლარებში

1.

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა და ინვალიდების დაკრძალვის (თითოეულზე 250 ლარი)  ხარჯები

10000

2.

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება

5000

3.

ღვაწლმოსილი ადამიანების ფინანსური დახმარება

17000

4.

ავადმყოფთა სოციალური დაცვის ხარჯები

110000

5.

სოციალურად დაუცველი ფენის სტაციონალური სამედიცინო მომსახურება

90000

6.

უფასო სასადილოს დაფინანსება

120000

7.

16 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლი ბავშვების დახმარების ხარჯები

2000

8.

16 წლამდე ასაკის სამი და მეტშვილიანი ოჯახების და მარტოხელა დედების დახმარების ხარჯები

145000   

9.

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

30000

10.

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

23000

11.

სხვა სოციალური ღონისძიებების ხარჯები

20000 

12.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება

20000 

13.

ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურეობის ხელშეწყობის პროგრამული        ხარჯი

10000

14.

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრების  ხარჯები

120000

15.

ჯანდაცვის  სხვა  ღონისძიებები

20000 


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია