მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

ჰიდროგრაფია

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარეებსა და ტბებს მთლიანად 1141 ჰექტარი უჭირავთ, რაიონი განსაკუთრებით მდიდარია სამკურნალო თერმულ–მინერალური წყლებით.

რაიონს სამხრეთ–დასავლეთიდან ჩრდილო–აღმოსავლეთისაკენ კვეთს მდინარე მტკვარი, რომელსაც მარჯვნიდან ერთვის მდინარეები – ბორჯომულა, გუჯარულა, ყვიბისისწყალი, ნეძვისწყალი, ბაკურიანისწყალი, ბანისხევი, დვირულა და სხვა. მდინარეები ძირითადად თოვლისა და წვიმის წყლით საზრდოობენ. წყალდიდობა იცის მაისში, წყალმცირობა ზამთარში. მდინარეები გამოიყენება, როგორც ჰიდროენერგეტიკული მიზნით, ისე სარწყავად.
ბორჯომის რაიონში ბევრი ტბაა: ტაბაწყურის, კახის, წეროს, მინდიაშვილის და სხვა.
 


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია