მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

საერთაშორისო კავშირები

  1. 2006 წელს,  საქართველოს სამცხე–ჯავახეთის მხარის ქ.ბორჯომსა და უკრაინის ქ. ნიკოლაევს შორის ხელი მოეწერა შეთანხმებას სავაჭრო–ეკონიმოკური, სემეცნიერო–ტექნიკური, კულტურულ–ჰუმანიტარული და ტურისტული თანამშრომლობის შესახებ;
     
  2. 2009 წელს, ქ.ბორჯომსა და ქ.იალტას შორის დაიდო ხელშეკრულება სავაჭრო–ეკონომიკური, სემეცნიერო–ტექნიკური, კულტურულ–ჰუმანიტარული და ტურისტული თანამშრომლობის შესახებ.


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია