მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

სახალხო ზეიმები

„ბაკურიანობა“ – წარმოადგენს დაბა ბაკურიანის უკვე ტრადიციად ქცეულ (იმართება 1980 წლიდან) ადგილობრივ დღესასწაულს, რომელიც იმართება ზამთრის საკურორტო სეზონზე (თებერვალში) და ხელს უწყობს ტურიზმის განვითარებას.

„ბორჯომობა“ – წარმოადგენს ადგილობრივ დღესასწაულს და იმართება სექტემბრის თვეში. ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებენ როგორც ადგილობრივი, ასევე მოწვეული შემოქმედებითი კოლექტივები.

ბოლო პერიოდში ბორჯომის მუნიპალიტეტის მიერ მრავალი პროგრამა იგეგმება მასობრივი სახალხო ღონისძიებების გასამართად.
 

 


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია