მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

2017

სიახლეები

განცხადება

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გამოცხადდა კანდიდატთა შესარჩევი გამარტივებული საჯარო კონკურსი შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე დასასაქმებლად

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სხდომის დღის წესრიგი

 
2017 წელი 27 დეკემბერი სხდომა შედგება დღის 12 საათზე
1 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ.  მომხს. ლ. ლიპარტია, თ. მელიქიძე
2 ბორჯომის მუნიციპალიტეტში 2018 წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების შესახებ. მომხს. ზ. ქიტიაშვილი, თ. მელიქიძე
3
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული აქტის - „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 7 ივნისის №16 დადგენილებაში ცვლილების
შეტანის შესახებ“ - ბათილად ცნობის თაობაზე.
მომხს. ტ. მარტინენკო
4 დაბა ბაკურიანში ქუჩის სახელწოდების მინიჭების თაობაზე (ადმინისტრაციული წარმოება). მომხს. ტ. მარტინენკო

 


 

არქივი

 

უკან დაბრუნება  


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია