მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

5 დეკემბერი საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

სხდომის დღის წესრიგი

2017 წელი 15 დეკემბერი

სხდომა შედგება დღის 12 საათზე

 

1

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ.

მომხს. ტ. მარტინენკო, კომისიის თავმჯდომარეები
2

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების  შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

მომხს. ზ. ჩაჩანიძე, ტ. მარტინენკო
3

დაბა ბაკურიანში, პარკის ტერიტორიაზე მდებარე, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართების ზამთრის საკურორტო სეზონთან დაკავშირებით, ელექტრონული აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის ფორმით (იჯარით) გაცემის შესახებ.

მომხს. გ. ჩადუნელი, თ. მელიქიძე
4

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესახებ. 

მომხს. ლ. ლიპარტია, თ. მელიქიძე

არქივი

 

უკან დაბრუნება  


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია