მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

21 ივლისის საკრებულოს სხდომა

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სხდომის დღის წესრიგი 

 
2017 წელი 21 ივლისი სხდომა შედგება დღის 12 საათზე
 
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის 27 დეკემბრის N25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
მომხს. დ. ყიფიანი
ქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 
ბორჯომის  მუნიციპალიტეტში  2017 წელს 2018 წელს დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადების მოწონების თაობაზე
მომხს. დ. ყიფიანი
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 16 ივნისის N15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
მომხს. დ. ყიფიანი
ქალაქ ბორჯომში პლატოს აღმართზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე -ქუჩის სახელდების მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
- დაბა ბაკურიანში „კოხტის ძირის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე -ქუჩის სახელდების მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
მომხს. ზ. კურტანიძე

 

უკან დაბრუნება  


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია