მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
 სხდომის დღის წესრიგი

2017 წელი 19 მაისი სხდომა შედგება დღის 12 საათზე

 

1 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონება – 1 (ერთი) ერთეული ავტომანქანა „TOYOTA HILUX” (სახელმწიფო ნომრით - DED-993; ს/კოდი MROFR22G770631779) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით (თხოვების ფორმით) სახელმწიფოსთვის გადაცემის შესახებ. მომხს. ზ. ხაჩიძე, გ. ჩადუნელი/
2 დაბა ბაკურიანში მდებარე, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების 51 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების (საკ. კოდი 64.30.02.349 და 64.30.01.571) ელექტრონული აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის ფორმით (იჯარით) 5 (ხუთი) წლის ვადით გაცემაზე გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. მომხს. ზ. ხაჩიძე გ. ჩადუნელი
3 დაბა ბაკურიანში, პარკის ტერიტორიაზე მდებარე, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართების (საკ. კოდი 64.30.02.725) ზაფხულის საკურორტო სეზონთან დაკავშირებით, ელექტრონული აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის ფორმით (იჯარით) გაცემაზე გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. მომხს. ზ. ხაჩიძე, გ. ჩადუნელი
4 საკრებულოს გარემოს დაცვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ მომხს. ი. შალუტაშვილი
5 ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის სოციალური დახმარების გაწევის თაობაზე. მომხს. ზ. კურტანიძე

 

არქივი

უკან დაბრუნება  


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია