მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი 2017 წელი 21 აპრილი

სიახლეები

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
 რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

2017 წელი 21 აპრილი სხდომა შედგება დღის 12 საათზე

 

1 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის კვარტალური შესრულების შესახებ ანგარიში მომხს. მ. პაიჭაძე
2 ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი ხარჯების დასაფინანსებლად ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის განკარგვის შესახებ ინფორმაცია მომსხ. დ. ყიფიანი
3 საკურორტო სეზონის მზადებასთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გასაწევი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია მომხს. დ. ყიფიანი
4 ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის სოციალური დახმარების გაწევის შესახხებ. მომხს. ზ. კურტანიძე

 

უკან დაბრუნება  


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია