მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

2017 თერვალი

სიახლეები

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

სხდომის დღის წესრიგი

2017 წელი 17 თებერვალი

სხდომა შედგება დღის 12 საათზე.

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  სახელმწიფო  და  ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენისა და ტერიტორიული ზონირების განსაზღვრის შესახებ მომხს. ზ. ხაჩიძე
ბორჯომის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასქტრუქტურული პროექტების შესახებ. მომხს. დ. ყიფიან
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 დეკემბრის N92 03 განკარგულებაში „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე. მომხს.    დ. ყიფიანი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიერ 2016  წელს შესყიდვების გეგმის შესაბამისად  განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ანგარიში. მომხს. დ. ყიფიანი, მ. მახარაშვილი
„საჯარო  სკოლებში  სამეურვეო  საბჭოს  წევრების დანიშვნის  შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 სექტემბრის N73 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. მომხს. ზ. ჩაჩანიძე
ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის სოციალური დახმარების გაწევის შესახებ. მომხ. ზ. კურტანიძე

 

 


საკრებულოს წევრების ანგარიში 2016წ.

სახელი, გვარი PDF
ალექსი გელაშვილი Doc_PDF
ანდრუშ ირიციან Doc_PDF
არაიკ ანტონიანი Doc_PDF
ბესიკ ფოფხაძე Doc_PDF
გოჩა ბლიაძე Doc_PDF
დავით გოგიჩაიშვილი Doc_PDF
დავით კამკამიძე Doc_PDF
დავით როკეტიშვილი Doc_PDF
ელზა კუჭუხიძე Doc_PDF
ვარლამ ხვინგია Doc_PDF
ზურაბ კურტანიძე Doc_PDF
ზურაბ ხაჩიძე Doc_PDF
თედორე ილიევი Doc_PDF
ივანე შალუტაშვილი Doc_PDF
ლევან ბლიაძე Doc_PDF
მაია ხრიკაძე Doc_PDF
მარინე ნოზაძე Doc_PDF
მერაბ კვარაცხელია Doc_PDF

არქივი

უკან დაბრუნება  


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია