მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

ნოემბერი

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართელოს ორგანული კანონის 91-ე მუხლის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ საქართველოს კანონის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 18 ნოემბრიდან იწყებს – ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის და  პრიორიტეტების დოკუმენტის საჯარო განხილვას.ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი

იხ.PDF


2017 წლის ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი

იხ.PDF


 

უკან დაბრუნება  


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია