მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

აგვისტო–სექტემბერი

სიახლეები

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
სხდომის დღის წესრიგი 2016 წელი 16 სექტემბერი სხდომა შედგება დღის 12 საათზე

1 ინფორმაცია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2016 წელს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების და მიმდინარე სამუშაოების შესახებ. მომხს. ვ. ოჩხიკიძე
2 „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ივლისის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. მომხს. დ. ყიფიანი
3 საჯარო  სკოლებში  სამეურვეო  საბჭოს  წევრების დანიშვნის  შესახებ. მომხს. ზ. ჩაჩანიძე
4 ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლის დირექტორის ინფორმაცია გაწეული მუშაობის შესახებ. მომხს. ო. ხვედელიძე
5 სოციალური დახმარების მიზნით მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა. მომხს. ზ. კურტანიძე
6 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების დამისამართების შესახებ. მომხს. ზ. კურტანიძე
7 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის მეოთხე კვარტლის სამუშაო გეგმა. მომხს. ზ. ჩაჩანიძე

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი აცხადებს განმეორებით ელექტრონულ აუქციონს მის სკუთრებაში არსებული მოძრავი ნივთის (ლითონის რეზერვუარი) პრივატიზების მიზნით

დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ ელექტრონული აუქციონის პორტალზე www.eauction.ge
 

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი N12, N13, N14, N15,

სხდომა N12 PDF.

სხდომა N13 PDF.

სხდომა N14 PDF.

სხდომა N15 PDF.

 

უკან დაბრუნება  


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია