მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

აგვისტო_2016

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

სხდომის დღის წესრიგი

 

2016 წელი19 აგვისტო

 

სხდომა შედგება დღის 12 საათზე

 

1. მუნიციპალიტეტის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ - დაბა

წაღვერში ბორჯომ–ბაკურიანის გზატკეცილის მიმდებარედ არსებული (64.26.01.015)

არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების 2255 კვმ მიწის ნაკვეთის სახლემწიფოსთვის

გადაცემის თაობაზე.

/მომხს. ზ. ხაჩიძე/

2. მუნიციპალიტეტის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ -

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული „მერსედეს ბენც E430“ სახ. ნომრით JQJ770

უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით (თხოვების ფორმით) გადსცეს ააიპ „ბორჯომის

დასუფთავება და კეთილმოწყობისთვის“ გადაცემაზე თანხმობა.

/მომხს. ზ. ხაჩიძე/

3. მუნიციპალიტეტის საკთრებაში არსებული ქონების

სახელმწიფოსთვის გადაცემის თაობაზე – სახელმწიფო ქონების ეროვნული

სააგენტოს 08.08.2016წ. N6/40779 წერილის განხილვა.

/მომხს. ზ. ხაჩიძე/

4. „იმ შენობა-ნაგებობებისა და ადგილების ჩამონათვალის განსაზღვრის

შესახებ, რომლებზედაც აკრძალულია საარჩევნო პლაკატების გაკვრა, აგრეთვე

დასაშვებია სააგიტაციო მასალის განთავსება“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2016 წლის 17/06/2016 N41 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის

შესახებ

/მომხს. გ. ფერაძე/

5. სოციალური დახმარების მიზნით მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა.

/მომხს. ზ. კურტანიძე/

6. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების

დამისამართების შესახებ.

/მომხს. ზ. კურტანიძე/


მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის რიგითი სხდომა N8

იხ.PDF


მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მინიჭების შესახებ

იხ.PDF


 

უკან დაბრუნება  


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია