მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

2016წ. 20 მაისი საკრებულოს სხდომის დღისწესრიგი

სიახლეები

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
სხდომის დღის წესრიგი

2016 წელი 20 მაისი

სხდომა შედგება დღის 12 საათზე

1 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, ბორჯომი–წაღვერის გზატკეცილის მიმდებარედ მდებარე არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების 4000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ 64.26.01.021) სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ. მომხს. ზ.ხაჩიძე
2 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის  შესახებ მომხს. ზ.ხაჩიძე
3 ბორჯომის ცენტრალურ (ისტორიულ) პარკში ელექტრონული აუქციონის წესით, ქირავნობის ფორმით არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების და შენობა–ნაგებობების იჯარით გაცემის შესახებ. მომხს. ზ.ხაჩიძე
4 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ქონების განკარგვის შესახებ. მომხს. ზ.ხაჩიძე
5 “ქ. ბორჯომში მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებისათვის მისაკუთვნებელი მიწის ნაკვეთების ფართობებისა და საზღვრების დადგენის შესახებ” ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 ნოემბრის N88 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ მომხს. გ.ფერაძე
6 მუნიციპალიეტტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირბისათვის ტერიტორიების გამოყოფისა და გაწეული მუაობის შესახებ. მომხს. ა.სვანიძე
7 სოციალური დახმარების მიზნით მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა. მომხს. ზ.კურტანიძე
8 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე შენობა-ნაგებობების დამისამართების შესახებ. მომხს. ზ.კურტანიძე


უკან დაბრუნება  


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია