მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

სავაჭრო ცენტრები

სავაჭრო ცენტრი
„სავაჭრო ცენტრი“ – ქ.ბორჯომი, შ.რუსთაველის მოედანი #1.
 

ქ. ბორჯომი რუსთაველის ქ. N57ქ. ბორჯომი რუსთაველის ქ.N69ქ. ბორჯომი რუსთაველის ქ. N69რუსთაველის ქ. N 69ქ. ბორჯომი რუსთაველის ქ.N91ქ. ბორჯომი რუსთაველის ქ.N93ქ. ბორჯომი რუსთაველის ქ.N115
თევზისა და ლუდის მაღაზიაქ. ბორჯომი რუსთაველის ქ.N 121ქ. ბორჯომი კოსტავას მოედანი N2ქ. ბორჯომი კოსტავას სახელობის მოედნის მიმდებარედ


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია