მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

წარმოება

რაიონში მოქმედი საწარმოო ობიექტები

 

მსხვილი საწარმოები:

 • მინერალური წყლის „ბორჯომი“–ს ჩამომსხმელი #1 ქარხანა;
 • მინერალური წყლის „ბორჯომი“–ს ჩამომსხმელი #2 ქარხანა.

ზემოთჩამოთვლილ საწარმოებში  200–ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული.

საშუალო საწარმოები:

 • სასტუმროები;
 • სანატორიუმები;
 • სამშენებლო და სარემონტო ფირმები;
 • ქვის (ანდეზიტი) გადამამუშავებელი საამქროები;
 • სასოფლო მეურნეობები.

ზემოთჩამოთვლილ საწარმოებში  700–ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული.

მცირე საწარმოები:

 • აგრარული ბაზარი;
 • მარკეტები;
 • პურის საცხობები;
 • სავაჭრო ჯიხურები.

ზემოთჩამოთვლილ საწარმოებში  500–ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული.


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია