მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირები მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის განკარგულება N20...
დაწვრილებით

ივლისი-აგვისტო...
დაწვრილებით

ივლისი 2018წ...
დაწვრილებით

2018 წელი 31 იანვარი საკრებულოს სხდომის დღისწესრიგი...
დაწვრილებით

18 იანვარი, საკრებულოს სხდოსმის დღისწესრიგი...
დაწვრილებით

2017...
დაწვრილებით

5 დეკემბერი საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი...
დაწვრილებით

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტი...
დაწვრილებით

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველ სხდომის ოქმი N1...
დაწვრილებით

21 ივლისის საკრებულოს სხდომა...
დაწვრილებით

21 ივლისის საკრებულოს სხდომა...
დაწვრილებით

ვაკანსია...
დაწვრილებით

2017_ივნისი...
დაწვრილებით

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი...
დაწვრილებით

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი...
დაწვრილებით

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი 2017 წელი 21 აპრილი...
დაწვრილებით

31 მარტი საკრებულოს სხდომის დღისწესრიგი...
დაწვრილებით

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი 2017 წელი 15 მარტი...
დაწვრილებით

7 მარტი საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი...
დაწვრილებით

2017 თებერვალი...
დაწვრილებით

2017 წელი, იანვარი, საკრებულოს დღის წესრიგი....
დაწვრილებით

ნოემბერი...
დაწვრილებით

ოქტომბერი...
დაწვრილებით

აგვისტო–სექტემბერი...
დაწვრილებით

2016 წელი -აგვისტო...
დაწვრილებით

აგვისტო_2016...
დაწვრილებით

2016 წლის სექტემბერი...
დაწვრილებით

2016წ. 15 ივლისი საკრებულოს სხდომის დღისწესრიგი...
დაწვრილებით

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მინიჭების შესახებ...
დაწვრილებით

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მინიჭების შესახებ-ივნისი...
დაწვრილებით

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა N5...
დაწვრილებით

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა...
დაწვრილებით

2016წ. 20 მაისი საკრებულოს სხდომის დღისწესრიგი...
დაწვრილებით

2016წ. მაისი-მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა...
დაწვრილებით

2016 წელი 15 აპრილი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი...
დაწვრილებით

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების შესახებ...
დაწვრილებით

2016 წელი 18 მარტი საკრებულოს სხდომის დღისწესრიგი...
დაწვრილებით

მაღალმთიან დასახლებაში მცოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭო....
დაწვრილებით

4 მარტი საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა...
დაწვრილებით

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების შესახებ...
დაწვრილებით

2016_19თებერვალი საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი...
დაწვრილებით

2016- 10 თებერვალი საკრებულოს სხდომის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი...
დაწვრილებით

თებერვალი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ...
დაწვრილებით

15იანვარი საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი...
დაწვრილებით

დეკემბერი-სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს შეხვედრაზე სამომავლოდ განსახორციელებელ პროექტებზე იმსჯელეს...
დაწვრილებით

დეკემბერი...
დაწვრილებით

ოქტომბერი...
დაწვრილებით

აგვისტო-სექტემბერი...
დაწვრილებით

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დღისწესრიგი 21 აგვისტო 2015 წელი სხდომა შედგება დღის 12 საათზე...
დაწვრილებით

საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი 31 ივლისი 2015 წელი...
დაწვრილებით

17 ივლისი. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დღის წესრიგი ...
დაწვრილებით

აუქციონი...
დაწვრილებით

. ბორჯომში, კოსტავას სახელობის ბაღში მდებარე, მსუბუქი კონსტრუქციის სავაჭრო ჯიხურების ელექტრონული აუქციონის წესით, სასყიდლიანი-სარგებლობის (იჯარა) ფორმით 1 წლის ვადით გაცემის შესახებ....
დაწვრილებით

გახდი საქართველოს მოხალისე...
დაწვრილებით

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და სატრანსპორტო საშუალებების კერძო მესაკუთრეების შეთანხმებით რაიონის შიდა ტრანსპორტის ღირებულება შემცირდა....
დაწვრილებით

ბიუჯეტი 2015 პროექტი...
დაწვრილებით


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია