მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

სიახლეები

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
სხდომის დღის წესრიგი

2016 წელი 20 მაისი

სხდომა შედგება დღის 12 საათზე

1 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, ბორჯომი–წაღვერის გზატკეცილის მიმდებარედ მდებარე არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების 4000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ 64.26.01.021) სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ. მომხს. ზ.ხაჩიძე
2 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების  პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის  შესახებ მომხს. ზ.ხაჩიძე
3 ბორჯომის ცენტრალურ (ისტორიულ) პარკში ელექტრონული აუქციონის წესით, ქირავნობის ფორმით არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების და შენობა–ნაგებობების იჯარით გაცემის შესახებ. მომხს. ზ.ხაჩიძე
4 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ქონების განკარგვის შესახებ. მომხს. ზ.ხაჩიძე
5 “ქ. ბორჯომში მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებისათვის მისაკუთვნებელი მიწის ნაკვეთების ფართობებისა და საზღვრების დადგენის შესახებ” ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 ნოემბრის N88 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ მომხს. გ.ფერაძე
6 მუნიციპალიეტტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირბისათვის ტერიტორიების გამოყოფისა და გაწეული მუაობის შესახებ. მომხს. ა.სვანიძე
7 სოციალური დახმარების მიზნით მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა. მომხს. ზ.კურტანიძე
8 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე შენობა-ნაგებობების დამისამართების შესახებ. მომხს. ზ.კურტანიძე

 


 

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა

იხ. PDF


 

არქივი

2016წ. მაისი-მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა...
დაწვრილებით

2016 წელი 15 აპრილი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი...
დაწვრილებით

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების შესახებ...
დაწვრილებით

2016 წელი 18 მარტი საკრებულოს სხდომის დღისწესრიგი...
დაწვრილებით

მაღალმთიან დასახლებაში მცოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭო....
დაწვრილებით

4 მარტი საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა...
დაწვრილებით

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების შესახებ...
დაწვრილებით

2016_19თებერვალი საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი...
დაწვრილებით

2016- 10 თებერვალი საკრებულოს სხდომის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი...
დაწვრილებით

თებერვალი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ...
დაწვრილებით


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია