მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

სიახლეები

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე

სხდომის დღის წესრიგი

2016 წელი 27 სექტემბერი

სხდომა შედგება დღის 12 საათზე

1 მუნიციპალიტეტის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 19.08. N71 03 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. მომხს.ზ. ხაჩიძე
2 სოციალური დახმარების მიზნით მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა. მომხს. ზ. კურტანიძე

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა N16

იხ. PDF

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა N17

იხ. PDF

აგვისტო–სექტემბერი...
დაწვრილებით

2016 წელი -აგვისტო...
დაწვრილებით

აგვისტო_2016...
დაწვრილებით

2016 წლის სექტემბერი...
დაწვრილებით

2016წ. 15 ივლისი საკრებულოს სხდომის დღისწესრიგი...
დაწვრილებით

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მინიჭების შესახებ...
დაწვრილებით

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მინიჭების შესახებ-ივნისი...
დაწვრილებით

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა N5...
დაწვრილებით

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს რიგითი სხდომა...
დაწვრილებით

2016წ. 20 მაისი საკრებულოს სხდომის დღისწესრიგი...
დაწვრილებით


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია