მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
აღწერა
გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
სასარგებლო წიაღისეული
ნიადაგი
ფლორა და ფაუნა
ჰიდროგრაფია
რაიონის ისტორია
ისტორიული მონაცემები
ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
არქეოლოგიური გათხრები
ეკონომიკა
წარმოება
მშენებლობა
ენერგეტიკა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
მიწათმოქმედება
მეცხოველეობა
თევზჭერა
მეფუტკრეობა
სამომხმარებლო ბაზარი
სავაჭრო ცენტრები
ბაზრობები
მაღაზიები
ბანკები
კულტურა და სპორტი
თეატრი, მუზეუმი, კინო
ხალხური შემოქმედება
სახალხო ზეიმები
სპორტი
ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის ობიექტები
სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
განათლება და მეცნიერება
საბავშვო ბაღები
სკოლები და კოლეჯები
უმაღლესი სასწავლებლები
სამეცნიერო დაწესებულებები

სიახლეები

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
სხდომის დღის წესრიგი

2017 წელი 20 იანვარი

სხდომა შედგება დღის 12 საათზე

 

1  „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის 27 დეკემბრის N25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. მომხს. დ. ყიფიანი, ზ. ხაჩიძე
2
  1. „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა, სტრუქტურული ერთეულების და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 ნოემბრის N35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
მომხს. დ.ყიფიანი
3
  1. „ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  ადგილობრივი  მოსაკრებლების  შემოღების შესახებ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 7 ივნისის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
მომხს. ზ. ხაჩიძე
4 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შესაბამისად განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიში. მომხს.დ.ყიფიანი, მ.მახარაშვილი
5 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. ბ.ფოფხაძე
6 ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის სოციალური დახმარების გაწევის შესახხებ. ზ.კურტანიძე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართელოს ორგანული კანონის 91-ე მუხლის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ საქართველოს კანონის 78-ე მუხლის შესაბამისად ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 27 დეკემბერს განიხილავს – ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტს და  პრიორიტეტების დოკუმენტს.

იხ-PDF


საკრებულოს წევრების ანგარიში 2016წ.

სახელი, გვარი PDF
ალექსი გელაშვილი Doc_PDF
ანდრუშ ირიციან Doc_PDF
არაიკ ანტონიანი Doc_PDF
ბესიკ ფოფხაძე Doc_PDF
გოჩა ბლიაძე Doc_PDF
დავით გოგიჩაიშვილი Doc_PDF
დავით კამკამიძე Doc_PDF
დავით როკეტიშვილი Doc_PDF
ელზა კუჭუხიძე Doc_PDF
ვარლამ ხვინგია Doc_PDF
ზურაბ კურტანიძე Doc_PDF
ზურაბ ხაჩიძე Doc_PDF
თედორე ილიევი Doc_PDF
ივანე შალუტაშვილი Doc_PDF
ლევან ბლიაძე Doc_PDF
მაია ხრიკაძე Doc_PDF
მარინე ნოზაძე Doc_PDF
მერაბ კვარაცხელია Doc_PDF

არქივი


/
/
/
/
/
/
/
/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია